სახანძრო სატუმბი სადგური

  • ჰიდრანტები (მიწის ზედა და მიწის ქვედა)
  • სახანძრო სახელო
  • ონკანები და ლულები
  • სახანძრო თავკავები