სახანძრო უსაფრთხოებისა და ვიდეო მონიტორინგის სისტემების კომპანია FireEx.ge.
კომპანია FireEx.ge არის პროფესიონალი , გამოცდილი და რაც მეტად მნიშვნელოვანია პასუხისმგებლობით სავსე კადრებით დაკომპლექტებული კოლექტივი.

ჩვენთვის პრიორიტეტულია თქვენი (სახლის,სასტუმროს,ოფისის თუ კლინიკის), უსაფრთხო გარემოს შექმნა.
ჩვენ გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის პროდუქტს, ჩვენთვის ასევე მნიშვნელოვანია მომსახურების ხარისხი და მომხმარებლის სრული ნდობა სამომავლოდ ჯანსაღი თანამშრომლობისთვის.

კომპანია  FireEx.ge ახორციელებს სამუშაოებს საქართველოს მთავრობის და საერთაშორისო შრომითი უსაფრთხოების ნორმატიული აქტების გათვალისწინების მიხედვით.

ხანძარქრობის სისტემები
სახანძრო უსაფრთხოების სისტემები
დაპროექტება, საევაკუაციო გეგმის შედგენა
სამონტაჟო სამუშაოები